Новини

Училищен вестник „Механо“-брой трети

Представяме ви трети брой на училищния вестник „Механо“ по повод патронния празник на ПТГ „Васил Левски“.

Честит празник на всички настоящи и бивши учители, ученици и служители!

На многая лета!