Новини

Националната телефонна линия за деца 116 111 !!!

С писмо № 9105-418/22.12.2022 г., Министерство на образованието и науката информира, че Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя искане за сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най – бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.