Новини

Световен ден за борба със СПИН

На 1 декември се отбелязва Световният ден за борба със СПИН. Учениците от ПТГ „Васил Левски“ активно се включиха в мероприятията, организирани под ръководството на госпожа Николина Никодимова. Изготвиха мултимедийна презентация и представиха постери. Включиха се в игри и анкети за отбелязване на Световния ден за борба със СПИН.