Новини

Информационна кампания за СПИН

На 1 декември учениците от IX а клас на ПТГ „Васил Левски“ в съвместно партньорство с Младежки дом- гр.Горна Оряховица проведоха информационна кампания за популяризиране на начините и средствата за борба със СПИН.

По този повод те раздадоха на граждани материали с цел повишаване информираността на младите хора от рисковете за заразяване с вируса на ХИВ, причиняващ СПИН.