Новини

Дарение за подпомагане на социално слаби абитуриенти от Хll „а“ клас.

На 3.май , ПТГ „Васил Левски“ посетиха инж. Павлинка Николова – председател на Български антифашистки съюз гр. Г. Оряховица и представители на Сдружение “ Човеколюбие“ гр. Горна Оряховица в лицето на о.з. полк. Неделчо Неделчев, г-жа Мария Ковачева и г-жа Йонка Баланова.
В присъствието на класния ръководител Габриела Дряновска и Директора на училището инж. Габриела Данаилова, бе направено дарение за подпомагане на социално слаби абитуриенти от Хll „а“ клас.
Благодарим за проявения жест на милосърдие и съпричастност!
С Ваша помощ празникът на нашите ученици ще бъде незабравим!