Новини / постижения

Изложение за младежко техническо творчество

На 14.април в спортна зала „Никола Петров“ беше открит Vl – ият Конкурс – изложение за младежко техническо творчество.

Учениците от ПТГ „Васил Левски“ участват с представяне работа с 3D принтер. Те демонстрират изработването на детайли чрез съвременна методика.