Новини / постижения

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2022 година

На 25.III.2022г

Комисия в състав:

Председател: инж. Таня Михайлова – Директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“- София

Членове: 1. инж.Биана Петрова Тодорова- Зам.директор на НПТГ „Шандор Петьофи“- Разград

2 . инж. Пламен Иванов Шишманов- учител в ПТГ „Васил Левски“- Горна Оряховица

Провери работите на учениците,участвали в Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ проведено на 19.III.2022 г.

Комисията изготви протоколи за индивидуално и отборно класиране на участниците.