Новини

Обучение в електронна среда

Уважаеми родители, учители и ученици,

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, поради висока заболеваемост в Община Горна Оряховица, считано от 08.11.2021 г. всички ученици от VIII  до  XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

Директор

инж. Данаилова