Новини

За успешно стартиране на новата учебна 2020/2021година

Уважаеми ученици,родители и учители,

Във връзка с успешното стартиране на новата учебна 2020/2021 година в необичайни условия и с цел оказване на подкрепа на

педагогическите специалисти и родители

ви предлагаме да се запознаете с :