ПРИЕМ:

План-прием 2020/2021 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности: извършване на диагностика, техническо обслуждване и ремонт на автомобилната техника; планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника; работа с техническа и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер!

БЕЗПЛАТНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ВОДАЧ НА МПС категория „В“!

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“.

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски“ учениците могат да придобият допълнително следните правоспособности: „Ръчно електродъгово“ и „МИГ/МАГ“ заваряване; „Водач на електрокари и мотокари в предприятията“.

Б А Л О О Б Р А З У В А Н Е:

Удвояване на резултатите по български език и литература и математика от Национално външно оценяване и сбора от оценките по математика и физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

ОСИГУРЕСИ СА СТИПЕНДИИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО!

ОСИГУРЕНИ СА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩЕТО!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

ЗАПИШЕТЕ СЕ ПРИ НАС!