ПРИЕМ:

ПРИЕМ 2020/2021 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютар.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности: извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника; планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника; работа с техническа и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер!

БЕЗПЛАТНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ВОДАЧ НА МПС КАТЕГОРИЯ „В“

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“. Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски“ учениците могат да придобият следните допълнителни правоспособности:

„Ръчно електродъгово“ и „МИГ/МАГ“ заваряване;

„Водач на електрокари и мотокари в предприятията“

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Удвояване на резултатите по български език и литература и математика от Национално външно оценяване и сбора на оценките по математика и физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

ОСИГУРЕНИ СА СТИПЕНДИИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО!

ОСИГУРЕНИ СА БЕЗМПЛАТНИ КАРТИ ЗА ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩЕТО!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

ЗАПИШЕТЕ СЕ ПРИ НАС!