Новини

ЗАПОВЕД ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Във връзка с усложняващатасе епидемична обстановка,свързана с разпространението

на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение в Р.България

Министерството на здравеопазването излезе със заповед N РД-01-124/13.03.2020г

Заповед МЗ мерки