Новини

Откриване на новата 2019/2020 учебна година!

16 СЕПТЕМВРИ – ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ПТГ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

СПОРНА И ПОЛЗОТВОРНА УЧЕБНА ГОДИНА!

НА ДОБЪР ЧАС!