Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 21 февруари 2019 година от 18:00 часа
ще се проведе родителска среща по класове за
разглеждане успеха и дисциплината на
учениците за първия учебен срок.
Кабинети за провеждане
на родителските срещи
8 клас – 109
9 клас – 202
11 клас – 207
12 клас – 208