Документи

Правилник за вътрешния трудов ред в ПТГ Васил Левски за учебната 2018-2019 година.

Правилник за вътрешния трудов ред в ПТГ Васил Левски за учебната 2018-2019 година