Новини / постижения

Гордост за нашето училище-Годишните награди на Ротъри клуб

Връчване на Годишните награди на Ротъри клуб Горна Оряховоца-Лясковец за талантливи деца. Гордост за нашето училище са постиженията на Емилиян Севов /златен медал на Национално състезание “Най-добър млад заварчик”/ и Анна Дюкенджиева /достойно представяне на национална олимпиада по руски език/.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.