Новини / постижения

ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

На 20 април 2018 година Професионална техническа гимназия“Васил Левски“ отбеляза 97-та година от създаването си. Възпитаниците на най-старото професионално училище в Областта отбелязаха с богата програма празника на гимназията.Дълъг е пътят, който днешната техническа гимназия изминава през годините. През 1921 г. на 5 август със заповед №1227 на Министерството на търговията, производството и труда се разкрива Държавно коларско училище в с. Драганово. Издръжката му през първата учебна година се поема от драгановската община, която наема помещения, заплаща отоплението и заплатите на първите учители. В училището се обучават едва 20 ученици.
През следващите години броят на постъпващите ученици непрекъснато се увеличава и министерството отпуска средства за веществените разходи.
Поради непрекъснатото разрастване на училището се налага да се търсят нова сграда и нови работилници. През 1928 г. училището се премества в гр. Г. Оряховица. Теоретичните занятия се провеждат в приземния етаж на старата гимназия, а обучението по производствена практика в мазите им. През 1930 г. училището се настанява в неизползваните вече панаирни палати.На 22октомври 1939 г. се полага основният камък на сегашната сграда на ПТГ”В.Левски”. Изграждането й започва през 1942 г. тогава са построени първи и втори етаж на северното крило на днешната сграда, а през 1947 г. и работилниците за производствена практика. От същата година учебните занятия се провеждат в новата сграда. Разширението на учебната сграда, построяването на цялото южно крило, третият етаж и физкултурният салон започват през 1964 г., а разширението на учебните работилници през 1967 г. Училището разполага с библиотека, киносалон и автосервиз.
През годините днешната ПТГ няколко пъти променя своето наименование: Държавно коларо – железарско и автомобилно каросерийно училище, Държавно средно механотехническо училище, Народна механотехническа гимназия, Техникум по машиностроене и уредостроене, Техникум по механотехника, днес ПТГ ”В. Левски”.
От 1991 г. училището носи името на Апостола на българската свобода Васил Левски.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.

Снимка на Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Горна Оряховица.