Архив / Новини

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2018 година

На 09 и 10 март 2018 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

76 ученици от 37 професионални гимназии в страната участваха в националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”, което бе открито от заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя приветства участниците и техните учители, като изтъкна, че състезанието не само дава възможност за изява на знанията, но и провокира интерес към професионалното образование. Зам.-министър Михайлова връчи наградите на най-добре представилите се ученици. В индивидуалното класиране първо и второ място спечелиха възпитаниците на НППТО „М.К.Ломоносов“ в София Андраник Мелкоян и Радослава Закова. Трети е Мариел Йорданов от Свищовската професионална гимназия. В отборното класиране първенец гимназията по прецизна техника и оптика, второто място е за Свищовската професионална гимназия, а трети са от техническата гимназия във Варна.

Състезаваха се ученици от 11 и 12 клас от гимназии, които подготвят все по-необходимите за бизнеса кадри с техническо образование. Те се обучават по професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ и по специалност „Автотранспортна техника“ от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

Учениците работиха върху тест от 40 въпроса по учебните предмети: техническо чертане, техническа механика, материали и заготовки/материалознание, електротехника и електроника, информационни технологии. Имаше решаване на приложно-творческа задача, която съдържа детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на резбово съединение.

Този вид състезания са един от форматите, благодарение на които бизнесът може да подбере добре подготвени кадри, а учениците да намерят бърза реализация с професионалните си умения, а техническите университети – свои бъдещи възпитаници. Резултатите на най-добрите в състезанието се признават за приемен изпит в Техническите университети в  Габрово, София, Варна и Русе, както и в Минно-геоложки университет в София. Техни представители демонстрираха днес общи разработки на ученици и студенти.

Вариантите, подготвени от учителите от ПТГ „Васил Левски” в Горна Оряховица, са утвърдени от съорганизатора на състезанието – Технически университет – Габрово. Техни представители участваха в проверките на работите на учениците.

Най-добрите в класирането получиха купи, медали и награди от МОН, фондация „Милен Григоров”, която през 1999 година организира първото състезание за ученици с изявени дарби в областта на машиностроенето, от техническите университети и спонсори.

От 2011 година право на участие в това състезание имат всички училища, които обучават ученици в машиностроителни професии.       То е включено и в Националния календар за провеждане на ученически олимпиади и състезания.

Гости на състезанието бяха:

инж. Таня Михайлова – Заместник- министър на образованието  и   науката

инж. Росица Илиева – главен експерт по професионалното  образование и обучение на МОН

инж. Розалия Личева – Началник на РУО – Велико Търново

инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален          инспекторат по образованието – Велико Търново

Румяна Матеева – представител на Община Горна Оряховица

представители на Техническите университети – Габрово, Русе, Варна и София

директори и помощник директори на училища от региона и страната.

Докато учениците решаваха своите задания, представителите на професионалните гимназии и технически университети, заедно с гостите имаха възможността да се запознаят с

– темата „Съвременни аспекти на предприемачеството в България”  – лектор: доц. Христова – стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново

– инициативата на Фондация „Милен Григоров” и Община Горна Оряховица – „Младежко техническо творчество”изложение 2017 г.

Състоя се и среща на Заместник-министърът по образованието и науката инж. Таня Михайлова с ръководителите на отборите и представителите на технически университети и гости.

Тест -2018-МОН-1тест -2018-МОН-1

Протокол индивидуално класиранеПротокол с индивидуално класиране от Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето

Протокол  отборно класиране Протокол от отборно класиране на Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето