Новини

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2018 година

На 09 и 10 март 2018 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица ще се проведе отново Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката

Фондация „Милен Григоров” – Горна Оряховица

Домакин: Професионална техническа гимназия „Васил Левски” – Г. Оряховица.

П Р О Г Р А М АТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

ПРОГРАМА СЪСТЕЗАНИЕ 2018

 ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

протокол за допускане до участие в НС Най-добър техник в машиностроенето 2018