Новини

Среща с фирми- партньори

На 13.11.2017г в ПТГ“ Васил Левски“  във връзка с държавния  прием се проведе среща с бизнес партньорите на гимназията.

Присъстваха представители на фирмите Аркус АД, Прити 95 ООД,ЕТ“ Полет 90, Никополис 2010 ЕООД, Механика Инженеринг.

Темата на срещата бе как да се върне интереса на децата  към техническото образование и как да възстановят престижа на

най-старото професионално училище  в Горна Оряховица.

„Трудно  привличаме  млади хора и заставам плътно зад идеята да се възроди техническото образование.Мисля,че с доброто образование

и гарантирани работни места,ще върнем младите хора,каза директорът на АРКУС инж.Банко Банков.

Александър Геранлиев от „Прити“ сподели,че само тяхното производство се нуждае от около 30 нови кадри годишно.Това е една цяла

паралелка,която ще има гарантирана работа.

Трябва да се търсят всякакви възможности-проекти,сътрудничество с бизнеса, за да се повиши нивото на обучение и.каза инж.Вл.

Григоров.

Имаме нужда от кадри,които създава училището и трябва да намерим форма да си сътрудничим,казаха представтели на автореминтния бизнес.

Срещите с бизнеса ще продължат,за да знаем от какви специалности имат нужда предприятията от региона,правейки плана за прием 2018/2019

учебна година.В подобни дискусии се раждати конкретни идеи как да променим нашата работа и как да направим училището по-привлекателно,

коментира инж. Данаилова,временно изпълняващ директор на ПТГ“ Васил Левски“.