Новини

Родителска среща

На 28.09.2017г  от 18.00 ще се проведе родителска среща в сградата на ПТГ“ Васил Левски“