Новини / ПРИЕМ:

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ОБЯВЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Ръководството на ПТГ „Васил Левски“ град Горна Оряховица обявява свободни места, както следва:

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

за 8-ми клас , професия: Авиационен техник, специалност: Ремонт на летателни апарати – 13 свободни места

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

за 9-ти клас, професия: Машинен техник, специалност: Технология на машиностроенето – 27 свободни места.

Срок за подаване на заявления за свободните места: 25 август 2017 година, срок за записване: 01.09.2017 г.