Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПТГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПТГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА