Архив

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2015 година

 

На 14 март 2015 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

На 02 април 1999 година е регистрирана Фондация „Милен Григоров” със седалище Горна Оряховица. Още през същата година Фондацията съвместно с ПТГ „Васил Левски” град Горна Оряховица провежда състезание за изявени ученици от областта на машиностроенето. През следващите години обхватът на учениците, участващи в състезанието, непрекъснато се увеличава – първо са обхванати училищата от Великотърновски регион, след това се прибавят Габровски, Русенски, Разградски и Търговишки регион, обхваща се Северна България, от 2010 година се присъединяват Централна и част от Южна България. От 2011 година право на участие имат всички училища в Република България, които обучават ученици в машиностроителни професии. От 2003 година като съорганизатор на състезанието се включва и Технически университет – Габрово. Вариантите, подготвени от учителите от ПТГ „Васил Левски” се утвърждават от Технически университет – Габрово и техни представители участват в проверките на работите на учениците. По решение на Академичните съвети на ТУ – Габрово, ТУ – София, ТУ – Варна и Минно-геоложкия институт – София състезанието се зачита за приемен изпит за следващата учебна година, за техническа специалност по избор на ученика. От 2009 година състезанието е обявено от Министъра на образованието, младежта и науката за Национално. Включено е в Националния календар за провеждане на ученически олимпиади и състезания под наименованието „Най-добър техник в машиностроенето”.

През 2015 година съгласно заповед № РД 09- 1505/30.09.2014 година на Министъра на образованието и науката състезанието  да се проведе на 14 март. За участие бяха допуснати 70 ученика от професионалните гимназии от цялата страна. Учениците  работиха върху тест от 40 въпроса и една приложна задача.

ГОСТИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО”  са :

Марияна Бояджиева – Народен представител

Инж. Емилия Попова-Симеонова – Държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” МОН София

Инж. Розалия Личева – Началник на РИО – Велико Търново

Доц. Инж. Йосиф Митев – ТУ – Габрово

Инж. Красимир Кръстев – ТУ – Габрово

Проф. Георги Станчев – ТУ – София

Ас. Инж. Таня Аврамова – ТУ – Варна Инж. Нино Симеонов – ТУ – Варна

Инж. М. Господинов – съюз на изобретателите в България

Проф. Евгени Дюкенджиев – гост-лектор от Рижки технически университет – Латвия

Купи за отборно класиране получиха:

За първо място – НПГПТО „Михайло В. Ломоносов” град София

За второ място – ПГТ „Проф. Цветан Лазаров” град Плевен

За трето място – Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника град Бургас

В индивидуалното класиране на първите три места са:

Първо място – Георги Асенов Желязков от ПГТ „Проф. Цветан Лазаров” град Плевен

Второ място – Растимир Мирославов Минков от НПГПТО „М. В. Ломоносов” град София

Трето място – Анна Георгиева Хитова от НПГПТО „М. В. Ломоносов” град София

Класираните на първите три места получиха медали и награди от организаторите на състезанието, награди от Фондация „Милен Григоров”, ТУ – Габрово, ТУ – София и ТУ – Варна.

 

Тест-Вариант 1-2015

Указания за работа

Протокол отборно класиране от Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2015 година

Протокол индивидуално класиране от Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2015 година

ГАЛЕРИЯ

P1100760 P1100763 P1100761 P1100758 P1100764 P1100766

P1100767 P1100768 P1100772 P1100776 P1100779 P1100780 P1100781 P1100782 P1100788 P1100814 P1100820 P1100829 P1100830 P1100834 P1100838 P1100840 P1100843 P1100850 P1100860