Архив

Национално състезание „Най -добър техник в машиностроенето“ 2014г

На 15 март 2014 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

Гости на състезанието бяха:
инж. Емилия Попова – Симеонова – държавен експерт в Министерство на образованието и науката – София;
инж. Пенка Ганова – представител на Национална агенция по професионално образование и обучение – София;
инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново;
доц. д-р инж. Николай Митев и доц. д-р инж. Христо Христов – Технически университет – Габрово;
доц. д-р инж. Георги Рашев – директор на Технически колеж – Ловеч;
главен асистент инж. Георги Станчев – представител на Технически университет – София;
главен асистент д-р инж. Мария Бакалова и асистент инж. Таня Аврамова –  представители на Технически университет – Варна;
директори и помощник директори на училища от региона и страната.
За участие в състезанието бяха допуснати 72 участници от 35 училища, от които се явиха 64.
Ученикът Николай Атанасов Стоилов от Карлово изтегли тест-вариант № 2.
С купи от отборното класиране си тръгнаха Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ град Плевен (І-во място),Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица (ІІ-ро място) и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника град Бургас (ІІІ-то място).

ТЕСТ-ВАРИАНТ 2 2014тест-вариант 2-2014

Приложни задачи  към тест-вариант 2-2014ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ КЪМ ТЕСТ – ВАРИАНТ 2-2014

Критерии за оценяване на приложната задачаКритерии за оценяване на приложна задача вариант 3

Отговорите на задачите от теста ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТТЕСТ- ВАРИАНТ 2

Протокол отборно класиране Протокол отборно класиране Най-добър техник в машиностроенето 2014 година

Протокол индивидуално класиране Протокол индивидуално класиране Най-добър техник в машиностроенето 2014 година

СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО P1100519 P1100436 P1100437 P1100438 P1100439 P1100440 P1100441 P1100442 P1100443 P1100444 P1100445 P1100446 P1100447 P1100448 P1100449 P1100450 P1100451 P1100452 P1100453 P1100454 P1100455 P1100456 P1100457 P1100458 P1100459 P1100460 P1100462 P1100463 P1100464 P1100465 P1100466 P1100467 P1100468 P1100469 P1100470 P1100476 P1100477 P1100478 P1100479 P1100480 P1100481 P1100482 P1100484 P1100485 P1100486 P1100487 P1100488 P1100489 P1100490 P1100491 P1100492 P1100493 P1100494 P1100495 P1100496 P1100497 P1100498 P1100499 P1100500 P1100501 P1100503 P1100504 P1100505 P1100506 P1100507 P1100508 P1100509 P1100510 P1100511 P1100512 P1100515 P1100516 P1100517 P1100518 P1100519 P1100436 P1100437 P1100438 P1100439 P1100440 P1100441 P1100442 P1100443 P1100444 P1100445 P1100446 P1100447 P1100448 P1100449 P1100450 P1100451 P1100452 P1100453 P1100454 P1100455 P1100456 P1100457 P1100458 P1100459 P1100460 P1100462 P1100463 P1100464 P1100465 P1100466 P1100467 P1100468 P1100469 P1100470 P1100476 P1100477 P1100478 P1100479 P1100480 P1100481 P1100482 P1100484 P1100485 P1100486 P1100487 P1100488 P1100489 P1100490 P1100491 P1100492 P1100493 P1100494 P1100495 P1100496 P1100497 P1100498 P1100499 P1100500 P1100501 P1100503 P1100504 P1100505 P1100506 P1100507 P1100508 P1100509 P1100510 P1100511 P1100512 P1100515 P1100516 P1100517 P1100518