Профил на купувача

Обществена поръчка № ПД-358/16.08.2022 с предмет“ Ремонтиране на покрив на топла връзка и работилница в ПТГ“В.Левски“ Форна Оряховица“

Протокол за разглеждане на документите

Възлагателно писмо

<object class="wp-block-file__embed" data="https://ptggo.files.wordpress.com/2021/09/d09fd0a0d09ed0a2d09ed09ad09ed09b-2-1.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<br>Обществена поръчка-Протокол за разглегдане на документи за съответствие с изискванията към личното

Обществена поръчка-Протокол за разглегдане на документи за съответствие с изискванията към личното
състояние и критерии за подбор
Изтегляне