Учители

Ръководство

 • Инж. Габриела Величкова Данаилова – директор
 • Инж. Стоян Апостолов Чешмеджиев– помощник-директор

Български език и литература

 • Дочка Иванова Борисова
 • Петя Николова Бучакчиева

Руски език

 • Дочка Иванова Борисова

Английски език

 • Габриела Красимирова Дряновска

Философски науки

 • Христинка Димова Минкова

Математика

 • Галина Ангелова Ванева

Информатика и Информационни технологии

 • Инж. Татяна Христофорова Бачийска
 • Галина Ангелова Ванева

 Химия и опазване на околната среда

 • Снежана Веселинова Терзиева-Калицова

География и икономика

 • Христинка Димова Минкова

Биология и здравно образование

 • Снежана Веселинова Терзиева-Калицова

История и цивилизация

 • Христинка Димова Минкова

Физическо възпитание и спорт

 • Маринела Маринова Агаларева

Технически дисциплини

Машиностроене

 • Инж. Габриела Величкова Данаилова
 • Инж. Цветан  Иванов Йорданов

Автотранспорт

 • Инж. Петър Илиев Ангелов
 • Инж. Красимир Николов Николов
 • Инж. Стоян Апостолов Чешмеджиев

Учебна практика и лаборатория

 • Инж. Красимир Николов Николов
 • Инж. Петър Илиев Ангелов
 • Емил Димитров Яланджиев

Ортопедична техника

 • Проф.инж. Евгени Петров Дюкенджиев