Учители

Ръководство

 • инж. Габриела Величкова Данаилова – директор

Български език и литература

 • Дочка Иванова Борисова

Руски език

 • Дочка Иванова Борисова

Английски език

 • Габриела Красимирова Дряновска
 • Ваня Рашева Иванова

Философски науки

 • Христинка Димова Минкова

Математика

 • инж. Татяна Христофорова Бачийска

Информатика и Информационни технологии

 • инж. Татяна Христофорова Бачийска

 Химия и опазване на околната среда

 • Николина Асенова Никодимова

География и икономика

 • Христинка Димова Минкова

Биология и здравно образование

 • Николина Асенова Никодимова

История и цивилизация

 • Христинка Димова Минкова

Физическо възпитание и спорт

 • Ваня Рашева Иванова

Технически дисциплини

Машиностроене

 • инж. Габриела Величкова Данаилова
 • инж. Пламен Иванов Шишманов

Автотранспорт

 • инж. Красимир Николов Николов
 • инж. Пламен Иванов Шишманов

Учебна практика и лаборатория

 • инж. Красимир Николов Никоlлов
 • инж. Пламен Иванов Шишманов
 • Емил Димитров Яланджиев