Прием

ПРИЕМ 2023/2024г

От учебната 2023/2024 г. в ПТГ „Васил Левски“ ще се извърши прием по новата автомобилна специалност “ Електрически превозни средства“. Тя ще включва изучаването на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология.
Все повече автомобилни компании вече имат и изцяло електрически модели. Тенденциите показват, че производството и продажбата на електромобили стремглаво ще се повишава през следващите десетилетия. Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с вътрешно горене и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Тези автомобили не са фундаментално различни, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри.Това е причината училището да разкрие новата специалност.

Очакваме ви!

ПРИЕМ 2022/2023 г.

СПЕЦИАЛНОСТ:
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване  на английски език.

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички    върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

 • Извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника;
 • Планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника;
 • Работа с техническа и  технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер;

Безплатно придобиване на правоспособност за водач на моторно превозно средство,

категория „В”

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

                По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски” учениците могат да придобият следните допълнителни правоспособности:

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” заваряване;

„Водач на електрокари и мотокари в предприятията”;

 В училището има модерно оборудвана фитнес зала, в която нашите ученици могат да спортуват в свободното си време.

Осигурени са стипендии  за всички ученици в специалността  „Автотранспортна техника“ през целия срок на обучение в училището!

Осигурени са безплатни карти за транспорт до училището!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Панорама на професиите

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ В ПТГ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

УЧИЛИЩЕ СЪС 100 ГОДИНИ ОПИТ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ

ПРИЕМ 2021/2022 г.

ПТГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЩЕ ИЗВЪРШВА ПРИЕМ ПО СЛЕДНИТЕ ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

2021/2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ:
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване  на английски език.

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички    върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

 • Извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника;
 • Планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника;
 • Работа с техническа и  технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер;

Безплатно придобиване на правоспособност за водач на моторно превозно средство,

категория „В”

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

                По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски” учениците могат да придобият следните допълнителни правоспособности:

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” заваряване;

„Водач на електрокари и мотокари в предприятията”;

 В училището има модерно оборудвана фитнес зала, в която нашите ученици могат да спортуват в свободното си време.

СПЕЦИАЛНОСТ: МАШИНИ И
СИСТЕМИ С
ЦИФРОВО ПРОГРАМНО
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ:
МАШИНЕН ТЕХНИК

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на английски език.

Специалността: Машини и системи с ЦПУ е широко универсална с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещите машини.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

 • Изработване на схеми, чертежи на детайли и сглобени единици;
 • Работа със стандартни документи и чертежи;
 • Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ;
 • Изработване на детайли с ЦПУ;
 • Експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ;
 • Организиране и управление на машиностроителното производство.

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен  техник“

Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в производствени фирми в областта на проектирането и изработката на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ

Балообразуване:

Удвояват се резултатите от Националното външно оценяване по български език и литература, математика и сборът на оценките по математика, физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

Осигурени са стипендии за всички ученици в специалностите: „Автотранспортна техника“ и „Машини и системи с ЦПУ“ през целия срок на обучение в училището!

ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО СА:

БУЛМАРК ООД

                НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности: извършване на диагностика, техническо обслуждване и ремонт на автомобилната техника; планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника; работа с техническа и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер!

БЕЗПЛАТНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ВОДАЧ НА МПС категория „В“!

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“.

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски“ учениците могат да придобият допълнително следните правоспособности: „Ръчно електродъгово“ и „МИГ/МАГ“ заваряване; „Водач на електрокари и мотокари в предприятията“.

Б А Л О О Б Р А З У В А Н Е:

Удвояване на резултатите по български език и литература и математика от Национално външно оценяване и сбора от оценките по математика и физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

ОСИГУРЕСИ СА СТИПЕНДИИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО!

ОСИГУРЕНИ СА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩЕТО!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

ЗАПИШЕТЕ СЕ ПРИ НАС!

.