Прием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЕМ   за  учебната 2018/2019 година

ПТГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ОТВАРЯ ВРАТИ
ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ– РАБОТА В РЕАЛНА
РАБОТНА СРЕДА

ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми клас

МАШИНЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: МАШИНИ И
СИСТЕМИ С  ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

         Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на английски език.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

 •  Изработване на схеми, чертежи на детайли и сглобени единици;
 • Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ;
 • Изработване на детайли с ЦПУ;
 • Извършване на ремонт на машините

  СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ НА
  МАШИНОСТРОЕНЕТО

  Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на английски език.

  Младите специалисти придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

  • Изработване на схеми, чертежи на детайли и сглобени единици;
  • Проектиране и конструиране на детайли и възли на машинни конструкции;
  • Използване на техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране;
  • Настройване и работа с металорежещи машини, съоръжения, хидро- и пневмотехника, измервателна и контролна апаратура;
  • Разглобяване и ремонт на машини и съоръжения;

 ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА 

           АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

             Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на английски език.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

 • Извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника;
 • Планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника;
 • Работа с техническа и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер;

Безплатно придобиване на правоспособност за водач на моторно превозно средство,

категория „В”

Придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, магазини за авточасти и други.

Учениците през време на обучението в ПТГ „Васил Левски” могат да придобият следните допълнителни правоспособности:

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” заваряване; „Водач на електрокари и мотокари в предприятията”; „Машинист на котли с високо налягане” – III степен; „Машинист на самоходни кранове стрелови тип до 16 тона – III степен”; „Машинист на самоходни кранове стрелови тип над 16 тона – I степен”;„Машинист на мостови и козлови кранове до 40 тона”; „Машинист на подвижни работни площадки”

 

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!                     ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

 

 

 

 

 

.