Обяви

ПРИЕМ 2022/2023 г.

СПЕЦИАЛНОСТ:
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване  на английски език.

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират във фокус всички    върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности:

  • Извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника;
  • Планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника;
  • Работа с техническа и  технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер;

Безплатно придобиване на правоспособност за водач на моторно превозно средство,

категория „В”

Придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“

Успешно завършилите имат право да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, използващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други.

                По време на обучението си в ПТГ „Васил Левски” учениците могат да придобият следните допълнителни правоспособности:

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” заваряване;

„Водач на електрокари и мотокари в предприятията”;

 В училището има модерно оборудвана фитнес зала, в която нашите ученици могат да спортуват в свободното си време.

Осигурени са стипендии  за всички ученици в специалността  „Автотранспортна техника“ през целия срок на обучение в училището!

Осигурени са безплатни карти за транспорт до училището!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица организира курсове за:

По Наредба № 1 от 10.04.2006 година за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

По Наредба № 7 от 11.10.2002 година за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване: обучение по ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ) модул Е1 и Е2 и обучение по електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен/активен) с топящ се електрод (МИГ/МАГ) модули М1 и М2.

Заявления за включване в курсовете се подават в канцеларията на училището.

За справки и записвания: 0878884835

ПРОТОКОЛ – ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПУБЛИЧНАТА_ПОКАНА_ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обява курсове

 

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица организира курсове за:
По Наредба № 1 от 10.04.2006 година за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
По Наредба № 7 от 11.10.2002 година за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване: обучение по ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ) модул Е1 и Е2 и обучение по електродъгово заваряване в защитна газова среда

(инертен/активен) с топящ се електрод (МИГ/МАГ) модули М1 и М2.
Заявления за включване в курсовете се подават в канцеларията на училището.
За справки и записвания: 0878884835