История

          Годината е 1921. На 05 август Министерството на търговията, производството и труда издава заповед № 1227, с която се разкрива Държавно коларско училище в с. Драганово. Издръжката му през първата учебна година се поема от драгановската община, която наема помещения, заплаща отоплението им и заплатите на първите учители. През следващите години броят на постъпващите ученици непрекъснато се увеличава и Министерството отпуска средства за веществените разходи. Поради непрекъснатото разрастване на училището се налага да се търсят нова сграда и нови работилници. Това води до преместване на професионалното училище в близкия град – Горна Оряховица. Теоретичните занятия се водят в приземният етаж на старата гимназия, а обучението по производствена практика – в мазите им. През 1930 година училището се настанява в неизползваните вече панаирни палати.

На 22 октомври 1939 година с тържествен водосвет се полага основният камък на сегашната сграда на училището. Изграждането започва през 1942 година, а от 1947 година учебните занятия се водят в нея. Постепенно сградата се разширява, построяват се работилници, киносалон, библиотека, физкултурен салон, автосервиз.

През годините училището няколко пъти променя своето наименование в: Държавно коларо-железарско и автомобилно-каросерийно училище, Държавно средно механотехническо училище, Народна механотехническа гимназия, Техникум по машиностроене и уредостроене, от 1958 до 2003 година носи наименованието Техникум по механотехника, а от 2003 година – Професионална техническа гимназия “Васил Левски”.

От 1991 година патрон на училището е великият и неповторим българин – Апостолът на свободата – Васил Левски.

Гордост за ПТГ е музеят на училището. Единствен по рода си в региона. Направен с дарения на бивши възпитаници, съхраняващ историята и традициите на училището. В него се намират летописната книга и знамената на техникума.

Богат и съдържателен е училищния живот. Неведнъж възпитаници на ПТГ са завоювали първи места на общообразователни и технически олимпиади; състезания по професии; спортни състезания; изяви в областта на художествената самодейност. Гордост за ПТГ “Васил Левски” е футболният отбор, който е два пъти шампион на България и един път вице-шампион в републиканското първенство за ученици.

През 1971 година за дългогодишната му учебно-възпитателна работа и във връзка с неговата 50 годишнина техникумът е награден с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен. За своя 75 годишен юбилей училището е удостоено с грамота и вимпел с образа на неговия патрон от Общонационалния комитет “Васил Левски”.

Гордост за ПТГ са нейните възпитаници. Стотици инженери, десетки икономисти, учители, бизнесмени, юристи, лекари, обществени дейци, специалисти в областта на машиностроенето и транспорта поеха по своя път излизайки от Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – Горна Оряховица.