Заповеди

УЧЕБНА 2022/2023 година

Учебна 2021/2022 година

Заповед за държавни квалификационни изпити за учебната 2020-2021 година

Заповед за изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение от 9-10-11 клас Заповед за изпитна сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение след завършено средно образование

2018-2019 учебна година

График-на-учебното-време-2018-2019

Заповед-и-график-за-провеждане-на-ДЗИ 2018-2019

Заповед-ДЗИ-по-теория-на-професията-2018-2019

Заповед-и-график-за-провеждане-на-НВО 2018-2019

Заповед за изпитни сесии на учениците от задочната форма на обучение

Заповед за провеждане на редовна изпитна сесия – февруари 2019 година – задочна форма на обучение

Заповед за провеждане на редовна изпитна сесия – февруари 2019 година – самостоятелна форма на обучение след завършено средно образование

Заповед за провеждане на редовна изпитна сесия – февруари 2019 година – самостоятелна форма на обучение

Заповед за изпитна сесия месец март 2019 година – след завършено средно образование

Заповед за изпитна сесия месец март 2019 година – задочна форма на обучение

Заповед за изпитна сесия месец март 2019 година – самостоятелна форма на обучение

Заповед за Априлска изпитна сесия на ученици от задочна форма на обучение

Заповед за Априлска изпитна сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение