Визия

Професионална Техническа Гимназия „Васил Левски“ е най-старото професионално училище в област В.Търново.

От 1921 година до днес през училището са преминали ученици от различни градове и села с различни възможности и желания.Тук те получават много добра общообразователна и професионална подготовка, която им дава възможност да намерят своето място в живота.Значителна част от завършващите продължават образованието си във висши учебни заведения.Хиляди инженери. стотици учители, икономисти, бизнесмени, юристи, лекари, артисти, офицери, обществени дейци са започнали своя път от нашето училище. Нашето, защото самата аз съм възпитаничка на ПТГ „Васил Левски“ и се гордея с това.

Учителският колектив се стреми винаги да бъде в крак с времето и успешно се справя в съвременните трудни времена с високите изисквания на учениците и с необходимостта на града и региона от квалифицирани кадри по различни професии.Затова нашите ученици са търсени и винаги намират своята реализация.

ПТГ „Васил Левски“ е училище с традиции и възможности.Убедена съм, че и занапред бившият „Механотехникум“ ще запази своето име и слава.