Бюджет

Бюджет на ПТГ „Васил Левски“

Информация за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2020 година

Бюджет  за 2019 г   –  Бюджет

Отчет за I тримесечие на 2019 г.  _31032019

Отчет за II тримесечие на 2019 г. _30062019            

Отчет за III тримесечие на 2019 г.   30092019

Отчет за IV тримесечие на 2019 г_31122019

Отчет за първото тримесечие на 2020 година