Бюджет

Бюджет на ПТГ „Васил Левски“

Информация за изпълнението на разпоредбите на член 291 от ЗПУО,за изпълнение на бюджета към 31.12.2020г

Информация за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2020 година

Бюджет  за 2019 г   –  Бюджет

Отчет за I тримесечие на 2019 г.  _31032019

Отчет за II тримесечие на 2019 г. _30062019            

Отчет за III тримесечие на 2019 г.   30092019

Отчет за IV тримесечие на 2019 г_31122019

Отчет за първото тримесечие на 2020 година