АРХИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

                    ПРИЕМ

  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми клас

ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА,
КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА
И ХЛАДИЛНА

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Срок на обучение 4 години
Приемът е по документи след завършено основно образование.

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОРТОПЕДИЧНА ТЕХНИКА

Срок на обучение 4 години
Приемът е по документи след завършено основно образование.

 

Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ 2016г

На 12 март 2016 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

Гости на състезанието бяха:

инж. Емилия Попова-Симеонова – Държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” МОН София

инж. Розалия Личева – Началник на РИО – Велико Търново

инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново,

представители на Техническите университети – Габрово, Русе, Варна и София,

директори и помощник директори на училища от региона и страната.

За участие в състезанието бяха заявили  над 74 участници от 35 училища.

Беше изтеглен тест-вариант № 2.

С купи от отборното класиране си тръгнаха Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ град Плевен (І-во място),Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника град Бургас( II място) и ПГМ“Юрий Гагарин“-град Русе (III място).

ТЕСТ-ВАРИАНТ 2 2016тест-вариант 2-2016

Протокол отборно класиранеПротокол Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето – отборно класиране

Протокол индивидуално класиранеПротокол от Национално състезание Най-добър техник в машиностроенето – индивидуално класиране.